Buget CCJ

BUGETUL DE  VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CENTRULUI DE COPII ȘI JUNIORI
  EFECTIVPRECONIZAT
  12 luni12 luni
  01.01.2021-01.01.2022-
  31.12.202131.12.2022
Surse (+)  
 Contribuții solidaritate UEFA  
 Contribuții ale autorităților stat/locale        203.088,00      350.000,00
 Contribuții ale jucătorilor  
 Contribuția de 10% din transferuri  
 Alte surse alocate de club  
Total surse alocate        203.088,00      350.000,00
   
Costuri realizate (-)  
 Achiziția legitimării jucătorilor eligibili U19  
 Medicamente și susținătoare de efort  
 Întreținere/modernizare bază de antrenament juniori        (10.200,00)      (30.000,00)
 Echipament pentru juniori           (6.450,00)      (20.000,00)
 Salarii, prime și alte beneficii      (171.888,00)    (200.000,00)
 Cantonamente, deplasări și alte costuri organizare meciuri        (14.550,00)    (100.000,00)
 Cazare și masă  
Total costuri realizate      (203.088,00)    (350.000,00)
    
 Excedent/(Deficit)                         –                         –