De ce Clubul Sportiv Comunal Dumbrăvița?

Este cunoscut faptul că pentru comunitatea locală o importanţă deosebită o reprezintă sănătatea copiilor şi a tinerilor care are la bază, în afară de o alimentaţie adecvată, practicarea educaţiei fizice şi a sportului. Din păcate, orele de educaţie fizică şi sport din programa de învăţământ sunt foarte puţine pentru a asigura acest deziderat al comunităţii locale ceea ce face ca implicarea autorităţilor publice în acest proces să fie mai mult decât necesară.

De-a lungul timpului, Comuna Dumbrăvița a lansat spre marea performanţă sportivă tineri şi tinere care au făcut cinste locului de unde au plecat, aceştia având rezultate deosebite în sporturile pe care le-au practicat. Toţi aceşti sportivi au dovedit că în comuna noastră şi în judeţ există o bază de talente dar şi profesori şi antrenori capabili să le descopere şi să le promoveze la nivel național şi internațional.

Întrucât, până la acest moment, la nivelul comunei tinerii nu au avut posibilitatea practicării în mod profesionist a unui sport în formă organizată, a luat naștere Clubul Sportiv Comunal Dumbrăvița pentru susţinerea, dezvoltarea și sprijinirea sportului pentru toţi (amatori) şi a sportului de performanţă precum şi pentru asigurarea unor condiţii organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunitatea locală.

Astfel, Clubul Sportiv Comunal Dumbrăvița este un club sportiv de drept public, înființat ca instituţie publică polisportivă, care are ca obiect principal de activitate selecţia, pregătirea, participarea sportivilor la competiţii sportive interne şi internaționale precum şi atingerea performanţei sportive, punând azi la dispoziția celor interesați următoarele secții sportive:

  • Automobilism si karting
  • Fotbal
  • Judo
  • Tenis de masa.

.